Na rocznicę 500 lat Reformacji chcemy zreformować bibliotekę CME i właśnie dlatego rozpoczynamy akcję Reformacyjna Pracownia, czyli 500na500. Chcemy zebrać po jednej książce na każdy rok trwania Reformacji w Polsce. - stąd tytuł akcji: 500 książek na 500 lat Reformacji. Ze względu na ograniczoną przestrzeń, musieliśmy stworzyć listę najpotrzebniejszych książek, których nam brakuje. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy w minionych latach podarowali nam cenne książki.

Akcja rozpoczęła się 3 lipca br., a zakończy się 6 stycznia 2017 r., czyli po 188 dniach, 26 tygodniach i 6 dniach, 4 512 godzinach, 270 720 minutach. Co oznacza, że codziennie do naszej Pracowni musiałoby trafić 2,7 książki. Wierzymy, że jest to możliwe, choć to duże wyzwanie.

Reformacyjna Pracownia ma służyć przede wszystkim wolontariuszom CME i uczestnikom kursów – Szkoły Biblijnej, Kursów Duszpasterskich i in. do poszerzania wiedzy, przygotowywania materiałów do prowadzenia, np. spotkań młodzieżowych, biblijnych oraz gromadzenia impulsów do pracy z różnymi grupami. Chcemy, żeby Pracownia mogła stać się inspirującym miejscem wymiany myśli, zgłębiania tajemnic Słowa Bożego i rozwijania swoich zdolności dla dobra innych.

Pracownia będzie składała się z następujących działów:

  1. Komentarze, słowniki, leksykony, encyklopedie, podręczniki
  2. Biblia. Biblistyka
  3. Historia
  4. Symbolika / Religioznawstwo
  5. Teologia ewangelicka
  6. Katechetyka
  7. Duszpasterstwo i psychologia
  8. Edukacja

oraz księgozbioru dydaktycznego, dostosowanego do potrzeb poszczególnych kursów i grup.